Wednesday, August 24, 2011

Menunaikan amanah dan berlaku adil. (Vol.2)

Firman Allah S.W.T :

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Maksud : “dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (An-Nisaa :58)

Setelah syara’ menggariskan ketetapan terhadap kewajipan menunaikan amanah disusuli pula dengan tuntutan berikutnya iaitu melaksanakan hukuman yang adil terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang kita maklum, bersikap amanah itu merupakan asas utama kepada hukum Islam manakala keadilan itu merupakan asasnya yang kedua. Justeru kedua-kedua ini juga menjadi kesepakatan bagi sekalian umat sebagai natijah kepada sesuatu nilai hukum yang berintegriti.

Ketahuilah jua bahawa keadilan itu merupakan asas kepada sesebuah pemerintahan. Pemerintahan yang adil menjadi factor penyumbang kepada ketamadunan,kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara. Setiap manusia berbilang agama dan bangsa mengakui bahawa keadilan itu satu elemen yang wajib dipasakkan terhadap sesebuah pemerintahan dan pentadbiran. Produktiviti pemerintahan yang lahir daripada elemen tersebut menjadikan masyarakat di semua saluran mendapat manfaat menerusi peruntukan yang selayaknya tanpa wujud unsur pertikaian dan penindasan. Golongan yang lemah layak menerima bahagiannya tanpa diskriminasi dan birokrasi daripada pemerintah di samping tiada ruang bagi golongan yang berkeupayaan untuk menindas golongan yang lemah. Apabila wujudnya situasi seperti ini di dalam sesebuah masyarakat hasil keadilan yang dipersembahkan oleh sang pemerintah maka tiada sebab keamanan dan kestabilan negara tidak boleh dikekalkan.

Keselarasan agama samawi terdahulu menerusi Risalah Zabur,Taurah dan Injil terhadap kewajipan dalam menegakkan keadilan sekali lagi telah diangkat martabatnya sebagai salah satu daripada tuntutan syara’ yang terkandung di dalam Al-quran. Bahkan telah dipersembahkan tuntutan syariat tersebut oleh Muhammad bin Abdullah dengan penuh cemerlang di zaman kerasulan Baginda. Jika diteliti terdapat banyak potongan ayat Al-Quran secara jelas memerintahkan kepada setiap orang yang beriman supaya menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Di antara potongan ayat tersebut adalahseperti berikut :

إن الله يأمركم بالعدل والإحسان

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”

(An-Nahl : 90)

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

Maksudnya : “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)“. (Al-An’am : 152)

Sebagaimana agama dan bangsa lain yang turut menjunjung dasar keadilan dan amanah dalam melaksanakan agenda pemerintahan apatah lagi Islam yang diakui kesempurnaan ajarannya yang meliputi keseluruhan konsep hidup beragama. Keadilan dalam dasar sesebuah pemerintahan tidak tertumpu dari sudut penyempurnaan hak rakyat yang bersifat material semata malahan ia dilihat melalui cerapan yang lebih luas. Ia termasuklah kebebasan bersuara yang merangkumi hak mencari maklumat dan idea,hak memilih maklumat dan idea dan hak menyebarkan maklumat dan idea. Saranan konstruktif yang bersifat kreatif dan inovatif hasil inisiatif rakyat meliputi kepelbagaian bidang samada pentadbiran,ekonomi, pendidikan dan undang-undang perlu dipandang murni dan penelitian yang adil oleh sang pemerintah bukannya dilihat sebagai tujuan untuk menjatuhkan.Ini penting bagi memastikan kestabilan dan kecemerlangan sesebuah negara untuk jangka masa pendek mahupun panjang.

Secara jelas kita mendapati bahawa hak sivil ini telahpun diakui dan digagaskan di peringkat antarabangsa sebagai deklasi yang memenuhi tuntutan masyarakat dunia. Kebebasan bersuara atau menyatakan pendapat diiktiraf dalam undang-undang dan hak asasi manusia dunia dan perantauan. Hak ini digariskan dalam Perkara 19 Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politikal, Perkara 10 Konvensyen Eropah mengenai Hak Asasi Manusia, Perkara 13 Konvensyen Eropah mengenai hak asasi manusia dan Perkara 9 Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat.

Diusia dan diabad ini barulah manusia sibuk membicarakan soal keadilan yang meliputi hak asasi manusia sedangkan Islam terlebih dahulu telah mengagaskan tuntutan ini sejak beribu abad lamanya bahkan sebelum kelahiran Nabi Isa lagi ditugaskan untuk menyebarkan Injil. Ini terbukti dengan perintah Allah S.W.T terhadap Nabi Daud ‘Alahi As-Salam (A.S) menerusi firman-Nya :

يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتّبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

Maksudnya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah". (Sod : 26)

Apa yang menarik dalam ayat di atas Allah S.W.T memerintahkan kepada Nabi Daud agar menjadi pemerintah yang yang adil. Keadilan yang wajib ditegakkan oleh Baginda adalah kepada semua golongan yang berada di bawah naunganNya samada yang beriman mahupun yang tidak beriman. Ini kerana penggunaan kalimah النّاس merujuk kepada semua golongan manusia tanpa mengira taraf hidup dan agama. Kenapa tidak digunakan kalimah المؤمنبن yang menunjukkan bahawasanya golongan beriman sahaja yang layak menerima keadilan daripada Baginda Nabi Daud A.S?.

Subahanallah, Maha Suci Allah yang menjadikan Islam itu sebagai satu panduan cara hidup yang cukup sempurna dan agung, maka kerahmatan dan keadilannya meliputi suluruh umat manusia. Justeru ia memperlihatkan kesesuaian meletakkan keadilan itu pada hak yang sewajarnya di perolehi oleh orang yang beriman mahupun yang tidak beriman. Keadilan untuk semua sebagai agenda dakwah Nabi Daud telah dijulang berterusan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W bahkan tidak langsung dipinda (dinasakhkan) dalam Risalah Al-Quran.

Oleh yang demikian tidak timbullah isu hak Melayu yang perlu di pertahankan sebagaimana yang dipekikkan oleh PERKASA dalam keadaan mereka jugalah yang menindas dan menzalimi orang Melayu Islam. Tidak memadai dengan bangsa Melayu yang ditindas dan dinafikan hak, bahkan bangsa lain juga turut menerima nasib yang sama. Adakah ini imej Islam yang sebenar?. Sudah tentu ia menyeleweng dari syariat Islam yang sebenar. Jika apa yang diperjuangkan itu tidak selaras dengan tuntutan syara’ maka ia adalah tuntutan yang bertunjangkan hawa nafsu dan penuh dengan hasad dengki. Berhati-hatilah bagi mereka yang sering mengikuti hawa nafsu dalam tindakan sedang syariat telah tersedia untuk dipandu. Janganlah kita digolongkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta’ala dalam surah Sod ayat ke 26 di atas. Firman Allah lagi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Nabi S.A.W juga pernah bersabda :

روى أنس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : { لا تزال هذه الأمة بخير , ما إذا قالت صدقت , وإذا حكمت عدلت , وإذا استرحمت رحمت }

Maksudnya : Telah meriwayatkan Anas daripada Nabi S.A.W : “ Sekali-kali tidak hilang kebaikan terhadap umat ini selagi apabila ia bertutur ia benar, dan apabila ia menghukum ia adil, dan apabila ia memohon kerahmatan ia memperoleh rahmat”.

Sebagaimana yang kita maklum definasi Islam terhadap perbuatan zalim ini apabila meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Justeru menjadi keperihatinan dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati dalam setiap tindakan. Ini bagi memastikan kita tidak tergolong dari kalangan mereka yang digelar sebagai orang-orang yang zalim. Allah S.W.T telah banyak menyebarkan kepada umat Nabi Muhammad tentang kisah-kisah kezaliman dan orang-orang zalim terdahulu di dalam Al-Quran. Di samping peringatan dan pengajaran terhadap orang-orang yang zalim. Firman Allah S.W.T :

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار

Maksudnya: “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbeliak”. (Ibrahim : 32)

Imam Al-Qurthubi mengulas dengan menyatakan bahawasanya ayat ini didatangkan kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur hati Baginda. Ini kerana setelah Baginda berasa takjub dengan sikap dan tindakan musyrikin Mekah yang menentang ajaran Nabi Ibrahim. Ketahuilah wahai golongan musyrikin, sesungguhnya kedatangan azab itu terlalu lambat bukanlah kerana Allah meredhai perbuatan mereka. Tetapi ia merupakan fenomenana biasa bagi Allah untuk ditangguhkan kepada suatu hari tertentu. Imam Al-Qurthubi menjelaskan lagi bahawa azab yang menimpa ke atas golongan musyrikin ini adalah pada suatu hari yang mana mereka tidak mampu untuk memejamkan mata mereka kerana gerun melihat hari tersebut.

Di samping itu Allah S.W.T juga mengingatkan kepada golongan yang cenderung mahupun yang turut bersama menjayakan kezaliman bahawa mereka juga akan dihimpunkan di akhirat kelak oleh para malaikat bagi menerima azab-Nya. Firman Allah :

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم

(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. (As-Soffaat : 22).

Doktor Wahbah Az-Zuhaily menggaris pandukan kepada kita terhadap jenis-jenis kezaliman yang cukup membahayakan terhadap ummah setrusnya bakal memperoleh siksaan azab dari Allah. Jenis-jenis kezaliman tersebut adalah :

1) 1. Sesuatu hukum/ketetapan yang dibuat bersalahan dengan kehendak dan hukum Allah.

2) 2. Pemerintah yang zalim dan menindas rakyat.

3) 3. Hakim/pengamal undang-undang yang zalim.

Beliau juga mengutarakan pandangan beliau terhadap isu ketelusan dan integrity hakim dalam membuat sebarang keputusan, ketetapan dan hukuman. Penyelesaian adalah seperti berikut :

1) 1. Hakim tersebut mestilah memahami sesuatu tuduhan atau dakwaan itu dengan sebaiknya.

2) 2. Hakim dilarang untuk cenderung atau berkompromi terhadap mana-mana pihak samada di pihak yang kanan mahupun kiri.

3) 3. Hakim orang yang sangat arif terhadap hukum-hakam Allah.

4) 4. Hakim mestilah memiliki tauliah dan kesempurnaan yang melayakkan beliau untuk jawatan itu.

Mudah-mudahan peringatan dalam coretan kali ini dapat menambahkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah seterusnya menjadikan kita mukmin yang istiqamah dan thabat dalam menjunjung keadilan dan menghapuskan kezaliman.

Saturday, August 20, 2011

Menunaikan amanah dan berlaku adil. (Vol.1)

Firman Allah S.W.T :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّ يعظكم به

إن الله كان سميعا بصيرا58}

Maksudnya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (An-Nisaa :58)

a) Pengertian Amanah menurut bahasa (arab):

Amanah merupakan suatu kepercayaan oleh seseorang terhadap dirinya. Kebiasaan manusia memahami amanah itu adalah segala sesuatu yang diambil seseorang dengan kebenaran pemiliknya. Secara umum amanah itu meliputi segala jenis kewajipan terhadap jaminan,kebenaran,Allah (selaku Tuhan dan Pencipta),sesama manusia dan terhadap diri manusia itu sendiri. Orang yang memelihara amanah disebut di dalam bahasa arab sebagai أَمِيناً atau حَفِيظاً atau وَفيّاً (penyempurna tanggungjawab dan janji). Manakala bagi mereka yang tidak memelihara amanah disebut sebagai pengkhianat.

b) Sebab penurunan ayat :

Firman Allah S.W.T :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Daripada Ibnu ‘Abbas telah berkata : Tatkala Rasulullah S.A.W berjaya menawan Kota Mekah, Baginda telah memanggil ‘Uthman bin Tholhah.Apabila beliau datang kepada Rasulullah lalu Rasulullah bersabda : “Berikan kepadaKu wahai ‘Uthman kunci pintu Ka’bah” (amanah yang diberikan kepada keturunan Syaibah oleh pemuka Quraisy untuk menjaga kunci Ka’bah). Maka diberikan kunci itu kepada Baginda.

Ketika Rasulullah menadah tangan untuk menerima kunci tersebut, muncullah Al-‘Abbas (tugasnya di Mekah adalah memberi minum kepada tetamu-tetamu luar yang datang ke kota tersebut) menghulurkan tangan sambil berkata : “Demi bapaku,engkau dan ibuku berikan kepadaku kunci Ka’bah itu agar dapat aku menjaganya di samping tugasku memberi minum”. Melihat keadaan itu, lalu ‘Uthman terus menepis tangan Al-‘Abbas daripada mengambil kunci itu.

Lantaran itu Rasulullah pun bersabda : “Datangkan kepadaku kunci tersebut wahai ‘Uthman!”. Lalu beliau berkata : “Ambillah oleh Mu kunci ini sebagai amanah Allah”. Maka Rasulullah pun mengambilnya lalu membuka pintu Ka’bah dan masuk ke dalam seketika.Kemudian Baginda pun keluar dari pintu Ka’bah tersebut dan terus menuanikan tawaf di sekelilingnya.

Setelah itu, turunlah Jibril menemui Rasulullah membawa wahyu sebagai reaksi kepada situasi yang berlaku sebentar tadi berkait dengan kunci tersebut. Selesai menerima wahyu lalu Rasulullah memanggil ‘Uthman bin Tholhah, lalu diberikan kepadanya kunci tersebut. Kemudian Rasulullah pun bersabda dengan membaca ayat ini :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّ يعظكم به

إن الله كان سميعا بصيرا {58}

c) Penafsiran ayat (An-Nisaa ayat ke 58) :

Ayat ini diturunkan secara khusus dan tidak secara umum kerana ia berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku menerusi sebab penurunan ayat (asbabu an-nuzul). Namun menjadi kebiasaan bagi mana-mana ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai pengajaran umum walupun ia diturunkan secara khusus dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Maka dengan sebab itu ayat ini berupa perintah umum bagi sekalian orang Islam terhadap kewajipan menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kewajipan tersebut meliputi keseleruhan amanah yang terpundak di bawah jagaan,jaminan dan kepercayaan manusia terhadapnya. Samada amanah yang ditunaikan itu sebagai kewajipan terhadap dirinya atau mterhadap manusia ataupun terhadap Tuhannya.

Adapun amanah yang mesti ditunaikan oleh seseorang muslim itu terhadap Allah adalah dengan menuruti segala titah perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta memanfaatkan segala anggota dan pancainderanya bagi mendekatkan diri kepada Allah. Abu Na’im menyebutkan tentang sifat amanah menerusi hadith daripada Ibnu Mas’ud bahawa Nabi S.A.W telah bersabda :

القتل في سبيل الله يكفِّر الذنوب كلها

Maksudnya : “(Melaksanakan amanah) Berperang di jalan Allah akan dihapuskan segala dosa”.

Rasulullah S.A.W juga bersabda :

كل شيء إلّا الأمانة ...

Maksudnya : “Setiap sesuatu itu melainkan padanya amanah”.

Berdasarkan daripada hadith di atas beliau menghuraikan tentang kewajipan beramanah itu dalam mengerjakan sembahyang,puasa, dan ketika berbicara.

Sekumpulan para sahabat yang terdiri daripada Ibnu Mas’ud, Al-Baraa,Ibnu ‘Abbas dan Ubai bin Ka’ab menghuraikan tentang kewajipan-kewajipan manusia itu terhadap Allah yang mesti dilaksanakannya dengan amanah.

الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع

Maksudnya : Amanah itu pada setiap perkara, ketika berwudhu,mengerjakan sembahyang,menunaikan zakat,mandi junub,berpuasa,amanah pada ukuran dan timbangan serta barang-barang yang dipertaruhkan kepadanya untuk dijaga.

Berkata Ibnu ‘Abbas :

لم يرخص الله لمعسر ولا موسر أن يمسك ألأمانة

Maksudnya : Allah S.W.T tidak akan menurunkan nilai ganjaran terhadap tuntutan-Nya yang sukar dan mudah yang di sertakan padanya amanah(dalam mengerjakan tuntutan antara kedua tersebut).

Selain daripada melaksnakan kewajipan kita terhadap Allah,kewajipan terhadap diri sendiri juga merupakan amanah yang perlu diutamakan. Doktor Wahbah Az-Zuhaily mendefinasikan kewajipan terhadap diri itu adalah dengan melakukan sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada agama,dunia dan akhirat. Tidak sekali-kali manusia itu melakukan perbuatan yang akan memudaratkan dirinya di dunia mahupun di akhirat kelak. Bersifat amanah terhadap diri dengan memeliharanya daripada sebarang factor yang membawa kepada penyakit serta mematuhi kaedah-kaedah penjagaan kesihatan diri.

Tuntutan ini bertepatan dengan sabda Baginda S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,Imam Bukahri,Imam Muslim,Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi daripada Imbu ‘Umar :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

Maksudnya : Setiap di kalangan kamu adalah pemimpin dan setiap di kalangan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang dipimpinnya”.

Pada hadith yang lain Rasulullah juga turut bersabda :

إن لنفسك عليك حقا

Maksudnya : “Sesungguhnya bagi dirimu sendiri kewajipan melaksanakan tuntutan (diri)”.

Kewajipan yang terakhir juga menjadi suatu amanah yang perlu ditunaikan. Kewajipan tersebut adalah melunasi tuntutan sesama manusia seperti mengembalikan barang kepercayaan yang telah diamanahkan kepadanya dengan timbangan dan kadar yang asal tanpa di khianati. Tidak melakukan sebarang penipuan dalam urusan berjual beli mahupun selain daripada itu,berjihad demi melindungi negara dan rakyatnya,saling menasihati antara satu sama lain, dan tidak menyebarkan rahsia dan keaiban sesama manusia (tidak termasuk dalam hal yang berkait dengan kezaliman manusia terhadap manusia yang lain).

Di samping itu bersifat amanah dalam melaksanakan urusan pemerintahan juga sebagai salah satu tuntutan yang perlu diberi perhatian. Tugas memerintah ini tidak akan diberikan kepada seseorang itu melainkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemimpin yang dipilih seharusnya menganggap peluang untuk memimpin sesebuah pemerintahan itu sebagai satu amanah untuk diterajuinya supaya mencapai ke tahap yang paling cemerlang.

Justeru itu pemimpin harus memiliki wawasan yang jauh, bersikap dinamik dan sentiasa berusaha memajukan proses kepimpinannya. Kejujuran dan keikhlasan pemimpin dengan amanah tersebut adalah asas penting. Pemimpin yang jujur akan mengorbankan tenaganya untuk memperbaiki prestasi kepimpinannya secara berterusan.

Kegagalan sesebuah pemerintahan berprestasi dengan cemerlang, kebanyakan disebabkan oleh pemimpin yang tidak jujur, yang mengutamakan kepentingan peribadi daripada kepentingan rakyatnya. Sikap negatif yang demikian banyak menimbulkan gejala kepada prestasi kepimpinan.Masyarakat tidak boleh berkompromi pemimpin yang bermasalah. Bahkan usaha mempertahankan pemimpin yang tidak beramanah adalah kesilapan yang besar menurut Islam.Di dalam surah Al-Mukminun Allah menggariskan beberapa sifat yang mencerminkan keperibadian bagi seseorang yang beriman kepada Allah di antaranya ialah :

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون

Maksudnya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

Firman Allah lagi di dalam surah Al-Anfal ayat ke 27 :

يأيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم

Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Rasulullah S.A.W bersabda menerusi apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban daripada Anas :

لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له

Maksudnya : “Tiada iman bagi sesiapa yang tiada amanah terhadap imannya dan tiada agama bagi sesiapa yang tiada ikatan terhadap agamanya”.

Sabda Rasulullah S.A.W lagi berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari,Imam Muslim,Imam Tirmizi dan Imam Nasai daripada Abu Hurairah :

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان

Maksudnya : “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga : Apabila ia berbicara ia dusta, apabila ia berjanji ia mungkiri dan apabila ia diberi amanah ia khianat”.

Secara kesimpulannya menunaikan amanah itu adalah wajib,lebih-lebih lagi ketika amanah itu dituntut oleh tuannya. Maka barangsiapa yang tidak menyempurnakan amanah di dunia, nescaya akan dituntut amanah itu di akhirat kelak.

Tuesday, December 21, 2010

Perhiasan dunia yang sering menggugat kita di jalan dakwah.

Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda Yang diingini nafsu, Iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda Yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan Yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali Yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).

Dr. Muhammad ‘Ali as-Sobouni dalam tafsirannya memperincikan penerangan tentang ayat 14 dari surah Ali Imran.

Beliau menafsirkan: “Diperelokkan pandangan mereka (manusia itu) dan dihadirkan rasa cinta ke dalam hati mereka kecenderungan nafsu syahwat terhadap perhiasan dunia. Allah memulakan perhiasan itu melaui firmannya dengan menyebutkan tentang wanita. Ini kerana wanita adalah ujian (fitnah) yang sangat dahsyat dan keseronokan bersama wanita terlalu banyak. Nabi pernah bersabda : Tidaklah aku meninggalkan satu ujian yang lebih berbahaya terhadap kaum lelaki selepas kematianku melainkan dengan wanita.

Kemudian Allah ‘Azza Wa Jalla telah menyenaraikan lagi perhiasan dunia itu selepas daripada golongan wanita. Ia adalah apa yang dilahirkan daripada kaum wanita yang dinamakan sebagai anak. Allah berfirman dengan menyebutkan anak adalah perhiasan yang kedua terhadap manusia. Ini kerana anak-anak merupakan buah hati serta penyejuk mata bagi seorang isteri dan suami. Sebagaimana seorang penyair pernah menukilkan : “Hanya sesungguhnya anak-anak kami yang bersama-sama kami, seumpama hati-hati kami yang berjalan di atas muka bumi, walaupun angin bertiup ke arah mereka, nescaya tidak menghalang mata kami untuk melihat mereka dek tiupan angin yang mengkaburkan penglihatan…” Sesungguhnya manusia itu akan mendahulukan anak-anak mereka berbanding dengan harta. Ini kerana kasih sayang manusia itu terhadap anak-anaknya melebihi kasih sayang mereka terhadap harta-harta mereka.

Seterusnya Allah berfirman dengan menyebutkan “Harta yang banyak dari emas dan perak”. As-Sobouni menjelaskan bahawa ia adalah harta yang terlalu banyak dan berlambak-lambak bersumber dari emas dan perak. Hanya sesungguhnya harta juga merupakan satu benda yang amat dicintai oleh manusia. Ini kerana dengan sebab emas dan perak keinginan nafsu syahwat manusia itu mengatasi segala-galanya. Seseorang manusia itu lebih rela menanggung bahaya demi mendapatkan emas dan perak. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah al-Fajr ayat ke 20 dengan maksudnya : “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan…”. Ketahuilah emas dan perak adalah punca bagi segala jenis perkiraan dalam urusan manusia. Oleh sebab itulah Allah Ta’ala mengkhususkan dalam ayat ini dengan menyebutkan tentangnya.

Dr. Muhammad ‘Ali as-Sobouni menjelaskan lagi apakah yang dimaksudkan dengan “Kuda Pilihan”. Kuda pilihan yang dimaksudkan adalah kuda-kuda yang terbaik dan cantik. Tambahan dari saya (nuruddin), suatu ketika dahulu kuda merupakan satu kebanggaan serta kelebihan bagi golongan bangsawan dan pahlawan. Sebab itu bagi tentera-tentara yang memiliki kuda, mereka akan diberikan upah atau gaji yang lebih daripada tentera pejalan kaki bagi membeli makanan untuk kuda-kuda mereka. Ini bagi memastikan kuda-kuda mereka sentiasa dalam keadaan baik. Kemungkinan bagi dunia hari ini kereta-kereta mewah yang dimiliki merupakan fitnah atau ujian dari Allah. Tapi kalau beli kereta mewah untuk kepentingan urusan dakwah yang memerlukan perjalanan jauh dari satu destinasi ke satu destinasi mungkin boleh dipertimbangkan.

Manakala binatang-binatang ternakan juga adalah salah satu dari perhiasan dunia yang senaraikan oleh Allah Ta’ala melalui firmannya. As-Sobouni menyenaraikan unta,lembu dan kambing merupakan binatang ternakan yang dimaksudkan. Maka daripada haiwan-haiwan inilah ia menjadi tunggangan, makanan dan perhiasan (perhiasan yang memperlihatkan kekayaaan seseorang dengan ternakan tersebut). Tambahan dari saya : “maka berhati-hatilah kita semua dengan pemilikan harta daripada sumber haiwan ternakan ini. Jangan kekayaan kita dari sumber ini menjauhkan kita dari jemaah dan kerja-kerja jemaah. Apatah lagi menjadikan kita orang yang bakhil dalam menginfakkan harta di jalan Allah”.

Yang terakhir menjadi perhiasan bagi manusia itu adalah ladang tanaman berupa sawah bendang dan kebun tanaman. Ia juga disenairkan oleh Allag sebagai perhiasan dunia yang juga menjadi ujian bagi manusia. Ini kerana padanya terhasillah sumber makanan yang mengenyangkan mereka. Yang demikian itulah kesemua perhiasan itu menjadi kecantikan dan keelokan bagi kehidupan dunia yang bersifat fana dan pasti akan lenyap. Bagi Allah lah sebaik-baik tempat dikembalikan.