Wednesday, June 13, 2007

Kulit,Tulang,dan Rambut Bangkai

Kulit Bangkai


(فصل)وجلود الميتة تطهر بالدّباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما.

وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدميّ.

(فصل من فصائل متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب)

Maksudnya:Kulit bangkai itu akan menjadi suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan binatang yang lahir dari keduanya atau salah satu daripadanya.Tulang bangkai dan rambutnya adalah najis kecuali mayat manusia.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah berdasarkan daripada matan di atas jelaslah kepada kita bahawa kulit bangkai itu akan menjadi suci apabila ia disamak.Samaada kulit bangkai itu daripada haiwan yang boleh dimakan ataupun tidak.perbuatan menyamak ini diakui oleh Rasululah berdasarkan daripada sabda baginda;

عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال:ٌقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"

(أخرجه مسلم )

Maksudnya:Dirwayatkan daripada Abdullah bin ‘Abbas Radhiallahu ‘Anhuma katanya:telah bersabda Rasulullah S.A.W;”Apabila telah disamak kulit bangkai maka sucilah ia”

عن سلمة بن المحبق رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دباغ الجلود الميتة طهورها"

(صححه انب حبان)

Maksudnya:Daripada Salamah bin Al-Muhabbik Radhiallahu ‘Anhu katanya:telah bersabda Rasulullah S.A.W:” Penyamakan kulit bangkai itu adalah perbuatan menyucikannya”

عن ميمونة رضى الله عنها قالت:مر النبى صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال:فقال:"لو أخذتم إهابها"

فقالوا إنها ميتة.فقال:"يطهرها الماء والقرظ"

(أخرجه أبو داود والنسائىّ)

Maksudnya:Diriwayatkan daripada Maimunah Radhiallahu ‘anha telah berkata:
Telah melalui Rasulullah S.AW sambil melihat seekor kambing yang sedang ditarik (diruntun atau disentak) oleh mereka itu.Maka bersabda Rasululah:”Berfaedah jika sekiranya kamu mengambil kulitnya”.Maka telah berkata mereka itu,sesungguhnya kulit kambing itu adalah bangkai.Maka telah bersada Rasulullah:”Disucikannya kulit itu bersama air dan daun salam”

Diantara bahan-bahan yang boleh dijadikan untuk tujuan menyamak ialah batu tawas,daun salam atau biji qoraz,kulit buah delima,kayu penghalus(afas),garam dan lainnya. Kelebihan bahan-bahan ini mampu membersihkannya daripada kekotoran secara tidak langsung ia tidak akan menjadi rosak dan berbau busuk apabila terkena air setelah ia kering.

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,

Namun begitu kulit anjing,babi dan apa jua binatang yang lahir dari keduanya atau salah satu daripadanya tidak diklasifikasikan sebagai kulit yang suci apabila disamak.Ini kerana kedua-dua haiwan ini telah diharamkan oleh nas akan pengharamanya kepada orang Islam.Ini berdasarkan daripada ayat Al-Quran Al-Karim melalui surah Al-Maidah ayat yang ke tiga:

حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير....

Maksudnya:Diharamkan bagimu (memakan)bangkai,darah dan daging babi….

Tetapi timbul pula persoalan dalam diri kita bahawa yang diharamkan nas ialah daging babi itu sendiri tetapi tidak dinyatakan haram pada kulitnya.Jika dirujuk kepada pendapat Imam As-Syafie melalui matannya (Matan Abi Syujja’),beliau berpendapat bahawa kulit anjing dan babi itu tidak suci walaupun setelah ia disamak.Namun perkara ini ada ikhtilaf di kalangan mazhab imam-imam yang lain disebabkan tiada nas secara qath’ie berkenaan dengan masalah tersebut.Keempat-empat mazhab yang masyhur (Syafi’e,Hanbali,Maliki, dan Hanafi)masing-masing mempunyai ijtihad tersendiri.

Tulang Bangkai dan Rambutnya

حرّمت عليكم الميتة...(سورة المائدة:3)

Maksudnya:Diharamkan bagimu (memakan)bangkai…

Adapun yang dimaksudkan bangkai berdasarkan ayat di atas ialah setiap haiwan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syara’.

Juga dikatakan sebagai bangkai apabila dipotong mana-mana anggota haiwan samaada kaki,ekor,telinga,kepak dan rambutnya sedang dalam keadaan haiwan tersebut hidup.Masalah ini dapat dirujuk berdasarkan sabda Rasululah S.A.W;

عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهى حيّة فهو ميت"

(أخرجه أبو داود والترمذيّ وحسنّه,واللفظ له)

Maksudnya:Diriwayatkan daripada Abu Waqid Al-Laisi telah berkata:telah bersabda Rasulullah S.A.W:”Apa yang dipotong daripada haiwan pada hal ia masih hidup maka yang dipotong itu adalah bangkai”.

Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa tulang dan rambut yang berasal daripada bangkai adalah najis.

Alhamdulillah sekadar itu sahaja yang mampu ana terangkan kepada sahabat-sahabat pada kali ini.Jika diizinkan Allah akan ana sambung penerangan ana berkenaan dengan tajuk yang berikutnya.

Sekali lagi diingatkan ana tidak menolak jika sepanjang penerangan ana terdapat beberapa kesalahan dari sudut penerangan,ana meyakini ada dikalangan pembaca yang lebih arif dan pakar dalam bab ini.oleh itu ana mengalu-alukan sebarang tunjuk ajar daripada sahabat-sahabat yang arif demi meningkatkan kefahaman ana.Wallahua a’lam bertemu kembali………….

No comments: