Friday, March 30, 2007

Kelahiran Ilmu Tauhid

Ketika dizaman Rasulullah S.A.W orang islam mengambil segala hukum terhadap sesuatu masalah dengan jelas melalui dari sumber-sumber yang bersih,iaitu dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.Jika di sana berlaku atau timbul sesuatu masalah maka para sahabat akan terus merujuk kepada Rasulullah bagi memperolehi penjelasan.Kebanyakan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat islam ketika itu tidak kiralah samada masalah tersebut dari sudut ibadah mahupun muamalah sesama manusia.Apabila tanggugjawab yang telah Allah amanahkan kepada Nabi kita telah selesai maka turunlah ayat daripada Surah Al-Maidah ayat ke 3;

"اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"

Maksudnya:”Hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku penuhi nikmat Ku ke atas kamu serta Aku redha islam itu sebagai cara hidup kamu”

Turunnya ayat tersebut menandakan betapa hampirnya hari kewafatan Rasulullah secara tidak langsung berakhirlah perutusan dari Allah dan tidak akan wujud lagi selepas itu syariat yang baru.

Perjuangan menegak dan meneguhkan kekuatan islam diteruskan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah.Dizaman khalifah ini orang-orang islam telah mengorbankan seluruh tenaga bagi memastikan perluasan ajaran agama islam mampu bertapak di negeri-negeri yang baru.Hasil daripada kesungguhan mereka,Allah menentukan kejayaan mereka untuk menguasai negara-negara yang terdapat di sebelah timur,barat,utara dan selatan.

Oleh itu manusia dari berbagai bangsa dan kaum telah menyahut seruan yang baharu ini dan terus menganut agama islam sebagai cara hidup mereka.Sebagaimana Rasulullah menghadapi masyarakat jahiliahnya dahulu dalam membasmi segala kepercayaan dan kebudayaan yang karut begitulah jua yang dihadapi oleh para pendakwah dizaman khulafa’.Namun jika mahu dinilai kepayahan membasmi itu lebih berat ditanggung oleh Nabi kita sendiri.

Walaupun para pendakwah islam ketika itu berjaya menawan hati-hati mereka,masalah baru yang terpaksa mereka hadapi ialah menghapuskan segala kepercayaan dan kebudayaan yang menyalahi syara’ dalam kehidupan mereka.Bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka ini hendak meninggalkan kesemua kepercayaan dan amalan adapt istiadat mereka yang lama untuk digantikan dengan kepercayaan yang baru.Tambahan pula terdapat negara-negara yang dituju oleh pandakwah-pendakwah islam yang bukan berbangsa arab jauh sekali untuk mereka berbahasa arab.Maka agak sukar bagi mereka untuk memahami isi Al-Quran dan Hadith Rasulullah serta mendalami I’tikad,hukum-hukum dan cara-cara mengeluarkanya dari Al-Quran dan Hadith.

Untuk mengatasi masalah tersebut pendakwah-pendakwah islam merasakan berkewajipan mempelajari bahasa mereka bagi memastikan seruan islam itu dapat difahami oleh mereka dengan sebaik mungkin.Apabila pendakwah-pendakwah islam ketika itu sudah mampu menguasai bahasa mereka maka semakin bertambahlah tanggungjawab mereka untuk menerangkan kepada bangsa yang jahil itu apa sahaja mengenai islam.

Semakin lama semakin bertambah keperluan orang islam kepada penerangan yang lebih meluas dan lebih jelas,sedangkan ilmu-ilmu islam ketika itu masih bercampur aduk di antara satu sama lain.Maka para alim ulama’ merasa amat perlu diasingkan tiap-tiap ilmu yang berpaksikan kepada Al-Quran dan hadith Rasulullah itu kepada cabang-cabang tertentu.Dengan usaha itu,akan memudahkan para pendakwah islam ketika itu memberi keutamaan terhadap apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang baru berjinak-jinak dengan islam.

Dengan tujuan tersebut muncullah satu kumpulan dari alim ulama’ yang mengambil perhatian berat terhadap masalah-masalah I’tikad(kepercayaan islam) dan mula mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah I’tikad.Bertitik tolak dari itulah munculnya kelahiran ilmu Tauhid.

Para penyelidik mutaakhirin berpendapat ada 2 faktor yang menyebabkan lahirnya Ilmu Tauhid;

a)Faktor Dalaman

b)Faktor Luaran

Faktor dalaman ini merujuk kepada agama islam itu sendiri manakala faktor luaran adalah merujuk kepada keadaan persekitaran islam itu.Mungkin saya boleh menerangkan serba sedikit penjelasan yang berkaitan dengan faktor dalaman dan luaran tersebut.

Faktor Dalaman

Allah Subhanahu wa Ta’ala (S.W.T) menurukan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam(S.A.W) bukan sahaja menjuruskan kepada soal ketauhidan dan menyeru manusia supaya menerima ajaran –ajaran I’tikad secara bulat-bulat semata-mata.Namun disana bagi memastikan peningkatan iman yang semakin teguh dikalangan hati umatnya kita diseru supaya dapat berfikir dan mengkaji segala ilmu-ilmu tersebut.Namun bukan bermatlamatkan mencari kekurangan dalam ajaran islam tetapi sebagai membuktikan bahawa ajaran islam inilah yang benar.Dengan kajian tersebut umat islam mampu menerangkan I’tikad-I’tikad yang bertentangan dengan I’tikad islam.

Kemudian dikukuhkan lagi ajaran islam dengan asas yang kuat dan teguh berpaksikan kepada Firman Allah S.W.T di dalam Surah Ali-Imran ayat ke 19;

"إن الدين عند الله الإسلام وم اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بئايات الله فإن الله سريع الحساب"

Maksudnya:”Sesungguhnya Agama yang (diredhai) di sisis Allah adalah islam,tiada berselisih orang yang diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian yang ada di antara mereka .Barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah sangat segera pembalasanNya”

Secara tidak langsung ayat diatas menolak pendapat orang-orang yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan(orang-orang Athist).Berdasarkan firman Allah S.W.T dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke 24;

"وقالوا ما هي إلا حياتنا الدني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون"

Maksudnya:”Dan mereka berkata,”kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja,kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa”.dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu,mereka tidak lain hanya menduga semata-mata”

Di dalam ayat itu Allah telah menyindir pendapat orang-orang yang mengingkari kebangkitan semula seluruh manusia di hari kiamat.Kemudian Allah menolak pendapat-pendapat itu dengan firmanya dalam surah As-Sooffat ayat 16-19;

" أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون * أو أباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون * فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون *

Maksudnya:”Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang,apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? * Dan apakah bapa-bapa kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? * Katakanlah:”Ya,dan kamu akan terhina”.* Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan sahaja,maka tiba-tiba mereka melihatnya” *

Dikuatkan lagi dengan Firman Allah dalam Surah Yaasin ayat yang ke 78-79;

" وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم*

Maksudnya:”Dan dibuat misal perbandingan kepada kami(tentang kekuasaan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati) dan dilupakan asal kejadiannya,katanya siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang telah reput?*katakan padanya yang boleh menghidupkan semula adalah yang menjadikanya pertama kalinya dahulu dan dialah yang Maha Mengetahui perihal sekalian makhluk”.

Demikian juga Al-Quran menolak dakwaan pihak-pihak yang tidak mengakui adanya tuhan pencipta sebagaimana yang tersebut di dalam firmanNya dalam surah Al-Waqiah ayat ke 57;

" نحن خلفناكم فلولا تصدقون "

Maksudnya:”Kami telah menciptakan kamu,maka mengapa kamu tidak mempercayainya”

Jejak langkah Al-Quran telah diikuti pula oleh ulama’-ulama’ tauhid dengan membawa dalil-dalil akal bagi menerangkan kekeliruan yang timbul daripada musuh-musuh islam,sekali gus mematahkan hujah-hujah palsu mereka dengan begitu mudah.

Hasil daripada pengkajian ulama’-ulama’ islam terdahulu terhadap rahsia-rahsia isi kandungan Al-Quran dan Hadith maka timbullah beberapa pendapat dan mazhab-mazhab yang berbagai aliran.Seumpama perselisihan politik yang berlaku di antara orang-orang islam, selepas pembunuhan Saiyidina Othman Radhiallahu Anhu (R.A),maka timbullah di sana berbagai aliran pandangan dari sudut akidah contohnya.Keadaan ini berlaku apabila tiap-tiap puak mempunyai hujah masing-masing dan saling mempromosi kekuatan hujah mereka bagi meraih sokongan menyokong pandangan mereka.Isu paling besar yang timbul berpaksi kepada masalah Imamah dan khilafah.

Faktor Luaran

Keberhasilan tentera-tentera islam terdahulu menguasai negara-negara asing maka banyaklah bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk islam.Sebagaimana yang telah saya sebutkan,kesan budaya dan kepercayaan mereka yang lama masih membelenggu di benak mereka walaupun mereka sudah menganut islam.Oleh itu penerangan tentang salah palsunya I’tikad mereka yang lama amat perlu.Gerakan memperluaskan kebudayaan dan pengetahuan islam keseluruh jajahan takluk islam diambil kesempatan oleh I’tikad –I’tikad dari bangsa lain menyerang masuk ke dalam masyarakat Arab menerusi penterjemahan.

Demikian juga penterjemahan ke dalam bahasa arab dibuat terhadap falsafah-falsafah lama yang menyeleweng mengandungi unsur-unsur I’tikad,teori-teori dan cara-cara berbahas mula diperkenalkan kepada orang islam.Bagi mengelak kegiatan itu terus tersebar maka terpaksalah ulam’-ulama’ islam mengakaji dan meniru taktiknya supaya dapat mematahkan hujah-hujah karut musuh-musuh islam menggunakan pendektan yang sama.

Syeikh Hassan Al-Basri antara ulama’-ulama’ islam yang mengkaji dan mengajar tentang I’tikad-I’tikad islam.Setelah syeikh Hassan memiliki ramai anak murid tiba-tiba berlaku pula perselisihan pendapat antara anak muridnya mengenai pendapat Syikh Hassan.Muridnya itu bernama Wasil bin ‘Ato’.

Hasil daripada pertikaian itu maka timbullah satu lagi puak yang dinamakan sebagai Mu’tazilah.Perselisihan it uterus berlanjutan sehingga munculnya Imam Abu Hassan Al-Asyaari iaitu murid kepada seorang tokoh mu’tazilah yang bernama Al-Juba’ie.

Abu Hassan Al-Asyaari telah bertelingkah dengan gurunya lalu menyebelahi puak Ahli Sunnah.Bermula dari itulah perdebatan melawan hujah-hujah mu’tazilah diperhebatkan melalui tulisan-tulisan ke dalam kitab dengan lebih teratur.Ketika sibuk Imam Abu Hassan mengarang kitab-kitab tauhid muncul pula sezamannya Abu Mansur Al-Maturidi di Khurrasan mengikut jejak langkah Imam Al-Asyaari mengarang kitab mengenai masalah-masalah berkenaan dengan I’tikad islamiah.Bermula dengan 2 orang tokoh inilah kita melihat tercetusnya penerangan menerusi kitab-kitab mereka berkenaan dengan masalah I’tikad secara teratur.

Sahabat-sahabat yang dirahmati allah sekalian sekadar ini sahaja dahulu untuk minggu ini.Insyaallah pada minggu hadapan saya akan cuba mengupas berkenaan dengan kemunculan pelbagai puak-puak I’tikad yang muncul dalam islam.

Sekali lagi saya mengingatkan, bahawa saya tidak menafikan jika sekiranya sepanjang penulisan saya ini ada kekurangan isi yang perlu ditambah mahupun corak penyampaian yang agak kurang jelas.Oleh itu saya mengalu-alukan teguran berhikmah daripada sahabat-sahabat yang lebih arif.Wallahu A’lam.

Sunday, March 25, 2007

Bersuci Dan Penghuraiannya

Assalamualaikum W.B.T.Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian.

Terfikir ada baiknya jika ana(saya) memberikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan masalah asas dalam ibadah seharian kita.Disaat kebanyakan umat islam pada hari ini,sudah ramai yang mula mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang hamba Allah di muka bumi sedangkan dalam masa yang sama mereka meyakini bahawa mereka pasti akan kembali mengadap Allah di padang mahsyar nanti.

Bayangkan sahabat-sahabat sekalian jika sekiranya kita mengadap Allah S.W.T dalam keadaan kita tiada persediaan mahupun bekalan bagi menghadapinya alangkah ruginya.Adakah kita mahu membiarkan diri kita kesunyian tanpa arah,hati yang sentiasa gelisah,penuh dengan sifat-sifat dendam dan irihati,sentiasa melakukan perkara-perkara yang di murkai Allah.

Tidak pernahkah kita terfikir untuk mengubah diri supaya menjadi insan yang suka melakukan kebajikan sesama manusia,hati yang sentiasa tenang kerana diri sentiasa mendampingi Allah S.W.T Namun begitu bagaimanakah caranya untuk kita mendampingi Allah?Firman Allah S.W.T di dalam Surah Al-‘ankabut ayat ke 45;

"إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"

Maksudnya:”Sesungguhnya Sembahyang itu dapat mencegah diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar”

Kita mengetahui bahawa sembahyang itu dapat mencegah diri daripada melakukan segala perbuatan keji dan mungkar tetapi bagaimana kita hendak melaksanakannya.Persoalan inilah yang membayangi di benak saya.Berani saya mengatakan bahawa berlakunya kes-kes yang melibatkan ibu bapa yang tidak pernah mengajar anak-anak mereka sembahyang atas alasan mereka sendiri tidak tahu bagaimana hendak melaksanakan sembahyang.Sekadar ingin membantu walaupun tidaklah selayak mana jika hendak dibandingkan dengan ilmuan islam yang lain memiliki seluas lautan ilmu tetapi tidak salah rasanya untuk ana mencurahkan sedikit ilmu untuk difahami bersama.

Ana ingin menjadikan blog ana ini sebagai wasilah untuk menerangkan serba sedikit kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan ilmu fekah khusunya dalam bab yang berkaitan dengan ibadah.Insyaallah jika tidak menjadi halangan setiap hari Ahad ana akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ibadah secara sambungan demi sambungan.Begitu juga halnya dengan pengetahuan asas dalam ilmu Tauhid juga secara sambungan bermula pada setiap hari Jumaat.

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah

Pada minggu ini ana ingin menerangkan tentang tajuk Bersuci.

( الطهارة ) Ath-Thoharoh menurut bahasa bererti bersih seperti anda mengatakan
طهرت التياب “ saya telah membersihkan pakaian itu.Sedangkan menurut Syara’ bererti membasuh anggota-anggota yang khusus atau melakukan apa yang membolehkan seseorang itu solat dengan basuhan anggota-anggota tertentu seperti wudhu’.

Hukum mengambil wudhu’ ini menjadi sunat jika sekiranya kita mahu belajar,berzikir ataupun ketika hendak tidur.Akan tetapi wudhu’ itu menjadi wajib jika sekiranya kita ingin menunaikan solat sunat mahupun solat 5 waktu ataupun jika kita ingin memegang mashaf Al-Quran.Firman Allah S.W.T di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 6;

"يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

Maksudnya:”Wahai orang-orang yang berman apabila kamu hendak mengerjakan solat,maka basuhlah mukamu dan tanganmu hinga ke sikumu dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga ke dua mata kaki mu(buku lali)”

Begitu juga yang dihukumkan dengan mandi.Hukum perbuatan mandi ini boleh menjadi wajib jika sesorang itu dalam keaadaan berhadath besar ataupun dalam keadaan berjunub.Terjadinya ke atas seseorang itu dalam keadaan berjunub contohnya keluar mani hasil daripada mimpi ataupun bersetubuh.Ada yang berpendapat ketika seseorang itu bersetubuh samaada keluar atau tidak air maninya tetap diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan hadath besar ataupun mandi wajib.Menjadi sunat pula mandi itu ketika ia ingin melaksanakan mandi-mandi sunat contohnya sunat jumaat ataupun mandi sunat hari raya.Firman Allah S.W.T di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 6;

"وإن كنتم جنبا فاطهروا"

Maksudnya:”Dan jika sekiranya kamu dalam keadaan berjunub maka mandilah”

Kesemua jenis perbuatan penyucian yang telah disebutkan tadi dikatakan sebagai rof’ul hadath ( رفع الحدث ) iaitu “mengangkat yang baru”.Disebut perbuatan “ mengangkat” kerana bahawasanya sesuatu benda yang diangkat pastinya akan turun atau jatuh kembali ke bawah mengikut masa tertentu.Begitulah dinisbahkan kepada perbuatan bersuci ini.Contohnya seseorang itu telah batal wudhu’nya apabila keluar sesuatu dari salah satu 2 kemaluannya seperti membuang air kecil(kencing).Maka diwajibkan ke atasnya memperbaharui wudhu’ jika sekiranya ia ingin menunaikan solat atau ingin memegang Al-Quran.Setelah ia berwudhu’ maka tidak mustahil akan terbatal kembali wudhu’nya apabila berulang kembali perkara yang sama iaitu keluar sesuatu dari salah satu 2 kemaluannya.

Perbuatan mengangkat hadath ini boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu;

a)Hadath Kecil ( رفع الحدث الأصغر ) dengan dilaksanakan wudhu’

b)Hadath Besar ( رفع الحدث الأكبر ) dengan dilaksanakan mandi

Hadath Kecil

Bermaksud perkara maknawi yang diiktibarkan perbuatanya melalui hukum syara’ iaitu melaksanakan pembersihan di bahagian anggota-anggota tertentu tubuh badan.Contohnya apabila seseorang itu batal wudhu’nya apabila ia terkentut.Jika dilihat dari mata akal kita seharusnya seseorang itu hanya perlu membersihkan kemaluanya sahaja sudah mencukupi untuk membolehkan ia menuanaikan solat.Namun Syara’ memerintahkan supaya ia membersihkan atau membasuh anggota-anggota tertentu jika sekiranya ia ingin menunaikan solat.sebagaimana yang telah difirmankan Allah S.W.T didalam Surah al-Maidah ayat yang ke-6.

Hadath Besar

Bermaksud perkara maknawi yang dilaksanakan secara zahir mengikut hukum syara’.Iaitu melaksanakan penyucian atau pembersihan ke seluruh anggota badan dengan sebab-sebab tertentu seperti berjunub,keluar haid dan wiladah.

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah

Jika kita melihat bahawa sesungguhnya islam telah menggariskan dengan begitu cantik dan tersusun kepada hambanya bagaimana untuk menyucikan diri dari sebarang keraguan dan kegusaran hati bagi memastikan diri mereka sentiasa dalam keadaan bersih dan suci di sisi Allah S.W.T.Maka diterangkan bagaimana cara untuk membersihkan anggota-anggota zahir dengan membasuh muka dan kedua-dua belah tangan dan kaki dan menyapu kepala(perbuatan wudhu’) juga menyuruh kita menyucikan seluruh anggota badan (perbuatan mandi) sekali seminggu paling sedikit.sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalm sabda baginda;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما فيه رأسه وجسده" متفق عليه:نيل الأوطار للشوكاني

Maksudnya:”Berhak ke atas setiap orang islam itu mandi pada setiap tujuh hari sehari dengan ia membasuh kepalanya dan tubuh badanya”

Hikmah Pensyari’atan Bersuci

Islam menggalakkan ke atas setiap orang islam menyucikan diri mereka kerana di sana terdapat berbagai faedah dan kemaslahatan sesama manusia.Antaranya menyumbang kepada kesihatan diri menghindarkan diri daripada sebarang kuman dan penyakit yang boleh memudaratkan diri.Jika seseorang itu tampil disekeliling masyarakat dalam keadaan bersih maka akan menimbulkan ketenangan pada hati dan pandangan masyarakat dan menjadi salah satu faktor untuk masayrakat di sekeliling mudah mendampinginya seterusnya akan menimbulkan kasih saying anatar sesame manusia dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersih(suka menyucikan diri).

Insyaallah sahabat-sahabat jika diizinkan Allah akan kita sambung penerangan tentang bab bersuci ini pada hari ahad yang akan datang.Pada hari ahad yang akan datang ana akan menerangkan kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan “Air-air yang harus digunakan untuk bercuci dengan nya”.Ana tidak menolak jika sepanjang penerangan ana terdapat beberapa kesalahan dari sudut penerangan,ana meyakini ada dikalangan pembaca yang lebih arif dan pakar dalam bab ini.oleh itu ana mengalualukan sebarang tunjuk ajar daripada sahabat-asahabat yang arif demi meningkatkan kefahaman ana.Wallahua a’lam bertemu kembali………….

Friday, March 16, 2007

Persiapan Menjelang Bazar BKPJM
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh


Alhamdulillah sebagaimana yang dirancang, gotong-royong perdana yang dianjurkan oleh Unit Persiapan Bazar Sri Johor 2007 telah berjalan dengan sempurna.Seawal jam 7.30 pagi Jumaat sudah kelihatan anak-anak Johor berada di perkarangan Rumah Johor untuk bersama-sama menjayakan gotong-royong yang dianjurkan.Gotong-royong perdana turut serta dijayakan oleh barisan exco BKPJM bersama penasihat.Tugas utama dimulakan kami dengan mendirikan khemah di kawasan gelanggang permaianan takraw yang terletak bersebelahan di bangunan rumah Johor dan di bahagian belakang rumah.Di kawasan gelanggang ini ditempatkan meja makan dan 2 buah gerai yang bertentangan dengan meja makan pelanggan.Manakala dibahagian belakangnya pula ditempatkan sepenuhnya 5 buah gerai menjual makanan dan sebuah meja kupon pembelian makanan.Sambil yang lain sibuk mendirikan khemah ada juga dikalangan mereka yang membersihkan kawasan rumah Johor terutama di kawasan gerai dan meja makan.Tidak ketinggalan juga bagi peniaga-peniaga bazar pada tahun ini yang turut hadir untuk memilih meja-meja yang akan mereka gunakan untuk berniaga pada hari esok secara tidak langsung membersihkan kawasan gerai mereka.

Jika sebelum ini rumah Johor menghadapi masalah bekalan air yang tidak mencukupi akibat daripada tekanan dari sumber air yang rendah.Masalah ini antara agenda utama yang telah diperbincangkan oleh Exco Johor dalam mesyuarat yang lepas.Memandangkan Bazar telah dipersetujui untuk diadakan pada semester pertama,akan berlaku masalah pada peniaga dan
ahli rumah Johor khususnya jika masalah bekalan air ini tidak
di atasi.Oleh itu BKPJM telah mengeluarkan sejumlah peruntukan
bagi membaik pulih sistem penyaluran air daripada punca utama
sumber air ke rumah Johor.Alhamdulillah masalah tersebut
diambil serius dan telah dilaksanakan tindakan penyelesaiannya 2 minggu sebelum Bazar berlangsung.

Gotong-royong yang diadakan bukan semata-mata sebagai
persediaan untuk menghadapi Bazar pada keesokan hari malahan
ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahmi sesama anak
-anak Johor di Mesir baik yang junior mahupun senior.Kesempatan yang diambil dalam suasana gotong-royong tersebut untuk mereka bertanyakan khabar berita dan bergurau senda.Inilah di antara keistimewaan kami anak-anak Johor yang berada di Mesir ini.Moga-moga suasana sedemikian dapat dikekalkan dan natijahnya melahirkan persefahaman yang baik dan kesatuan yang jitu.


Sudah menjadi kelaziman di rumah johor jika ada aktiviti sebegini
diadakan,mahasiswi akan diminta untuk membuatkan sarapan bagi santapan mahasiswa-mahasiswa yang telah kepenatan bergotong-royong.Kami dihidangkan dengan soto dan air teh o sebagai minuman sarapan pagi pada kali ini.Hmmm mesti sahabat-sahabat menantikan bagaimana suasana ketika bazar nanti.Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di Mesir anda dijemput untuk datang ke Bazar Sri Johor bagi merasai resepi-resepi masakan Johor terutamanya "Nasi
Ambenggggg". ......alzinki........


Tuesday, March 13, 2007

BKPJM di bulan Mac.......

Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian

Terimakasih atas kunjungan sahabat-sahabat ke dalam blog saya samaada secara sengaja mahupun tidak sengaja juga dialu-alukan kepada sahabat-sahabat yang berada di mana sahaja untuk kita sama-sama berkenalan disamping turut bersama dalam membuahkan sebarang idea dan cadangan yang dirasakan relevan untuk dihipotesiskan berkenaan dengan sebarang maklumat ataupun isu semasa yang berlaku.

Hmmm….kalau sebelum ni saya ada menyatakan antara program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor Mesir(BKPJM) pada bulan lepas.Mungkin ada dikalangan ustaz-ustazah mahupun sahabat-sahabat di Malaysia yang ingin mengetahui serba sedikit mengenai perkembangan maklumat berkenaan apa yang berlaku di Rumah anak Johor di Mesir.

Pada tahun ni nampaknya Unit Pengetahuan Dan Bimbingan (UPB BKPJM)agak rancak mengadakan kelas-kelas pengajian mendalami ilmu agama(Tafakuh Fiddin) selain daripada mengadakan kelas bimbingan untuk mata pelajaran kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi Johor.Sebagaimana kelas-kelas tafakuh yang diadakan pada bulan lepas diteruskan pada bulan ini antaranya;

a)Kitab عمدة الأحكام ,pengajian Hadith Fiqh diajar oleh :Sheikh Husni Ginting (Indonesia)

b)Kitab العقيدة الطحاوية ,pengajian Tauhid diajar oleh :sheikh Husni Ginting

c)Kitab صفوة الزبد ,pengajian matan yang dikarang oleh Imam al-Fakih al-‘allamah asy-Syarif Muhammad Bin Ahmad Bin Zubad yang meliputi matannya dari sudut Tauhid,Fiqh dan Tasauf diajar oleh :Sheikh Muhammad Agil (Yaman)

d)Kitab الجمع الجوامع ,pengajian Usul Fiqh yang diajar oleh :Sheikh Salim (Yaman)

e)Kitab التحفة السنية,pengajian nahu syrah kepada Mukadimah Ajrumiah diajar

oleh :Ustaz Syafiq B Elias

Untuk pengajian kitab عمدة الأحكام dan العقيدة الطحاوية jadual pengajiannya ialah pada hari Sabtu selepas magrib dengan dimulakan pengajian kitab ‘Umdah terlebih dahulu sebelum masuk kepada kitab al-‘akidah at-Thohawiah.Manakala pengajian kitab صفوة الزبد diadakan 2 minggu sekali iaitu pada hari Isnin @ selasa mengikut kelapangan Sheikh

antara 2 hari tersebut.Bagi Kitab الجمع الجوامع telah bermula pengajiannya pada awal bulan Mac ini.Bagi pelajar-pelajar yang ingin mengikuti pengajian ini dikenakan bayaran pendaftaran sebanyak 20 Junaih sebulan.Kelas pengajiannya didakan pada setiap hari Rabu selepas solat maghrib.Seterusnya kelas pengajian Nahu yang diajar oleh Ustaz Syafiq B Elias juga diadakan 2kali seminggu iaitu pada hari Ahad selepas Maghrib.

Pada awal bulan Mac telah berlangsung pertandingan bola sepak sempena Piala Presiden Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM).Pasukan bola sepak jJohor yang berada dalam kumpulan C bersama pasukan dari Terengganu.Negeri Sembilan,Zaqaziq Pasukan bole sepak Johor pada tahun ini gagal ke peringkat suku akhir setelah tewas dengan kekurang mata yang diperolehi setelah seri beberapa kali dalam pertemuan di peringkat kumpulan.

Program besar yang bakal berlansung pada bulan Mac ini hasil persetujuan daripada mesyuarat exco yang lepas untuk mengadakan Bazar Sri Johor.Kalau di Malaysia setahun sekali akan diadakan bazar makanan yang menjual hidangan-hidangan untuk berbuka puasa.Tetapi lain pula hal keadaanya bagi mahasiswa-mahasiswa di Mesir.Persekutuan Melayu Rebublik Arab Mesir (PMRAM) memberi peluang setiap tahun kepada semua Badan Kebajikan Anak-Anak Negeri (BKAN) untuk memperkasakan lagi ekonomi BKAN mereka masing-masing.

Pada tahun ini Alhamulillah usul yang dicadangkan oleh Pengerusi Unit Bendahari merangkap Lajnah Ekonomi BKPJM iaitu Ustaz Faizul Hadi B Montalib diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat dalam Mesyuarat Exco BKPJM yang lepas untuk mengadakan bazar pada semester pertama untuk tahun ini.Berbanding pada tahun yang lepas lajnah ekonomi telah mengadakannya pada semester kedua iaitu pada bulan 7.Berbagai persiapan dari segi perlantikan Ahli Jawatan Kuasa yang terlibat telah dibuat bagi melicinkan lagi perjalanan bazar pada tahun ini.

Bazar pada tahun ini diadakan selama 4 hari berturut-turut bermula pada 17 Mac hingga 20 Mac 2007.Sehubungan itu gotong-royong perdana akan diadakan oleh Unit Jawatankuasa Persiapan sehari sebelum bazaar bermula bagi sama-sama membersihkan kawasan Rumah Johor dan mendirikan khemah di kawasan gerai.Bagi anak-anak Johor yang berada di Kaherah khususnya tidak lupa juga kepada mereka yang berada diluar Kaherah dijemput untuk turut serta hadir bagi sama-sama menjayakan gotong-royong tersebut.

Itulah antara program-program yang akan berlansung di Rumah Johor untuk bulan ini.Bagi anak-anak Johor yang berada di Kaherah sekali lagi diharap dapat sama-sama menjayakan program-program yang telah dirancang oleh BKPJM……alzinki…….

Friday, March 9, 2007

Murtad Jenayah Besar Akidah Umat Islam


بسم الله الرحمن الرحيم

يأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبحم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخا فون لومة لآإم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

صدق الله العظيم

Maksudnya:”Wahai orang-orang yang beriman,barangsiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya,maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya ,yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman,yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir,(bersikap lemah lembut)kepada mereka yang berjihad di jalan Allah,dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.Itulah kurniaan Allah diberikan-Nya kepada sesiapa yang di kehendaki-Nya,dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui”.

Surah Al-Maidah:54

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة - رواه البخاري ومسلم

Maksudnya:Daripada ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhu telah berkata,telah bersabda Rasulullah S.A.W :”Tiada halal darah seorang Islam melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara:janda yang berzina,dan jiwa dengan jiwa dan yang meninggalkan agamanya iaitu memisahkan diri daripada jamaah (kaum muslimin)”.Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah

Umat islam di Palestin,Iraq dan Afghanistan disembelih dengan kejam oleh Amerika,Israel dan sekutunya bagi menghapuskan kekuatan umat islam yang berada di bumi-bumi tersebut.Boleh dikatakan saban hari peristiwa pembunuhan umat islam yang tidak berdosa berlaku dengan bantaian peluru-peluru senjata mereka.Beralasankan dengan alasan yang tidak konkrit pemimpin-pemimpin musuh islam ini menghalalkan matlamat mereka untuk membunuh jutaan umat islam di sana.Namun pejuang-pejuang islam yang menghadapi situasi tersebut tidak mudah menyerah kalah lantas sentiasa bersiap sedia bagi mengahadapi apajua ancaman yang bakal menimpa mereka.Dengan berbekalkan akidah yang suci di dalam jiwa, meyakini janji Allah untuk mereka-mereka yang tewas di dalam pertempuran menentang musuh-musuh islam.Jika kita perhatikan sudah bertahun lama umat islam diperangi dengan berbagai jenis senjata moden.Sekali diimbas kecanggihan senjata mereka mampu menghapuskan beribu-beribu umat islam hanya dengan sekelip mata.Namun yang menjadi kehairanan bagi kita,setiap hari pasti ada sahaja peganti yang akan menentang musuh-musuh islam bagi menggantikan pejuang-pejuang islam yang telah terkorban.Jelaslah bahawa bagi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran islam pasti ada penolong di sebalik kesusahan dan penderitaan yang mereka alami.Firman Allah S.W.T di dalam Surah Al-Maidah ayat ke 56;

"ومن يتول الله ورسوله والذين ءامنوا فإن حزب الله هم الغالبون"

Maksudnya:”Dan barangsiapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya,maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang”

Teman-teman seperjuanganku sekalian

Jika kekuatan umat islam di Iraq,Palestin dan Afghanistan cuba dilumpuhkan dengan kemampuan senjata musuh-musuh islam.Berbeza pula situasinya yang berlaku di negaraku tercinta Malaysia.Kalau dahulu kita mampu berbangga dengan kekuatan orang melayu yang berpegang teguh dengan ajaran islam serta menyanjungi budaya melayu yang penuh dengan kesopanan dari segenap sudut.Jika disebut orang melayu pastinya sinonim dengan orang-orang dahulu akan keislaman mereka.Namun segalanya-segalanya telah berubah dengan kelebihan Islam Hadhari yang didasari pemimpin-pemimpin umno pada hari ini.Musuh-musuh islam di Malaysia sudah menampakkan kejayaan mereka dalam mempengaruhi orang-orang melayu untuk keluar daripada agama islam.Gerakan kristianisasi yang dianjurkan oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab ini sudah mula menunjukkan belangnya.Mereka bebas untuk melakukan penyebaran agama mereka di mana sahaja samaada di sekolah,hospital,di asrama-asrama universiti,melalui-melalui penulisan berbentuk komik dan sebagainya.Gejala murtad yang berlaku dalam masyarakat melayu kita pada hari ini semakin membimbangkan dan ia berada dalam keadaan kritikal.Masalah ini dipandang serius oleh sebahagian golongan yang amat memahami masalah ini.Apakah faktor utama penyebab kepada berleluasanya gejala ini?.Berani saya mengatakan bahawa sikap sensitiviti yang tiada langsung dalam diri pemimpin-pemimpin Umno yang menyebabkan gejala ini terus berleluasa.Mereka sanggup mendiamkan diri tidak mampu lantang bersuara menentang gejala yang di bawa oleh puak-puak yang tidak bertanggungjawab ini.Dimanakah letaknya mandat yang diberikan orang-orang melayu di dalam Pilihan Raya Umum 2004 yang lepas kepada pemimpin-pemimpin Umno untuk membela maruah umat islam yang semakin tercabar ini.Apakah di sana ada sebarang sekatan mahupun tindakan-tindakan agresif yang mereka ambil dalam mengatasi masalah gejala murtad ini.Bagaimana keperihatinan pemimpin-pemimpin Umno terhadap keluarga mangsa yang terlibat dengan gejala murtad ini.

Di manakah tanggungjawab pemimpim-pemimpin Umno ini selaku pemimpin islam dalam memastikan hak mutlak umat islam dijaga dengan sebaik mungkin.Kamu diperintahkan Allah S.W.T sebagai pemimpin untuk menegakkan perkara-perkara ma’ruf melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran demi kemaslahatan rakyat khususnya umat islam yang bernaung di bawah pemerintahan kamu.Disamping itu juga mereka berusaha mencegah segala kegiatan syirik,kufur dan maksiat yang berlaku dalam masyarakat.Firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Hajj ayat ke 41;

"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور"

Maksudnya:”Iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,nescaya mereka mendirikan sembahyang,menunaikan zakat,menyuruh membuat yang ma’ruf dan mencegah daripada berlaku mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan”

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian

Sebelum ini kita dikejutkan dengan kenyataan Mufti Besar Perak yang mengatakan bahawa sejumlah 25000 orang melayu telah murtad keluar daripada agama islam.Namun ada segelintir dikalangan kita yang masih dalam ketiduran tentang isu ini.Bayangkan perancangan jahat puak-puak kristian ini, apabila mereka berjaya menarik orang islam untuk keluar daripada agama islam,golongan-golongan yang telah murtad ini diminta pula untuk menghasut sesiapa sahaja samada dikalangan keluarga, sahabat-sahabat mahupun jiran tertangga untuk turut serta murtad bersama mereka.Dikhabarkan bagi mereka-mereka yang berjaya menghasut orang melayu untuk keluar daripada islam akan diberi ganjaran sebanyak seribu hingga lima ribu ringgit untuk setiap orang berbeza dengan kadar upahan yang rendah di berikan bagi mereka yang berjaya memurtadkan orang yang bukan melayu.Daripada email yang saya terima daripada seorang sahabat yang berada Universiti Putra Malaysia menyatakan bahawa Gerakan Missionaries Kristianisasi semakin melampau di niversiti tersebut.Dikatakan sudah 5 0rang mahasiswi melayu telah keluar daripada agama islam hasil daripada gerakan mereka.Lebih menyakitkan hati mereka menggunakan taktik kotor dengan menyelinap masuk ke dalam asrama-asrama dan mencampurkan "holywater" ke dalam sebarang bekas air pelajar seperti jag air, flask, dan seumpamanya. Perkara ini begitu serius, dan dilaporkan terdapat satu kes di mana sehingga ke semua anggota sebuah dorm tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah akibat terminum air yang di jerang di lobi (yang telah dicampurkan "holy water" oleh Missionaries laknatullah ini)

Cuba kita mengingati semula kes yang berlaku ke atas Hartina Kamarudin yang sanggup mengorbankan akidah yang suci itu semata-mata mempertahankan cintanya bersama seorang lelaki Hindu.Antara kisah-kisah yang amat menyayat hati penderitaan dan kesusahan bapa mangsa dalam usaha mempertahankan kembali akidah anak kandungnya yang amat disayangi.Hartina diketahui telah keluar daripada agama islam oleh keluarganya ketika mana ibu dan ayahnya datang ke rumahnya untuk menyambut hari kelahirannya.Hati ibu bapa mana yang tidak terkejut melihat anak perempuanya pulang kerumah bersama seorang lelaki apatah lagi lelaki itu bukan orang melayu.Lelaki berketurunan India bernama Rajeswaran itu menyatakan kepada ibu bapa Hartina bahawa mereka sudah berkahwin.Pada mulanya bapa Hartina menyangka bahawa lelaki itu sudah memeluk islam tetapi sebaliknya.Malahan Hartina sendir yang menukar agamanya semata-mata lelaki tersebut.Bukti kemurtadan nya itu dinyatakan kepada bapanya menerusi surat-surat kenyataan antaranya surat sumpah bertarikh 1 September 1995 yang mengatakan bahawa dirinya tidak mempraktikkan agama Islam lagi, telah menukar namanya kepada Nivashiny Rajeswaran dan surat pendaftaran
perkahwinan mereka bertarikh 24 Mac 1996.Kes yang tiada pembelaan langsung bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap ibu bapa Hartina.Kesungguhan bapanya dalam mempertahankan akidah anaknya sehingga ia di penjarakan kerana di dakwa mengancam keselamatan Hartina.Apa dah jadi dengan system perundangan kita pada hari ini.Bagi kita mungkin pada hari ini mampu memberi seribu alasan mendabik dada semahunya kerana kita tidak merasai kepahitan dan kesusahan yang dialami oleh keluarga simangsa.Dengan mudah kita menyalahkan siibu dan bapa si mangsa kerana tidak mampu menjaga anak sendiri.Persoalanya mampukah kita mengetahui nasib diri sendiri,adik-beradik,ibu ayah,sanak saudara,sahabat handai dan jiran tertangga kita di masa akan datang.

Teman-teman seperjuangan sekalian

Daripada keterangan hadith Rasulullah yang telah saya nyatakan ketika di awal penulisan saya,jelas menunjukkan Rasulullah S.A.W amat mengambil serius dalam masalah murtad ini.Bagi mereka yang telah murtad dituntut untuk bertaubat kembali kepada akidah yang diredhai oleh Allah S.W.T.Hukuman bagi mereka-mereka yang tidak mahu bertaubat berdegil untuk berada pada agama yang songsang maka disyariatkan ke atas mereka ini menurut undang-undang islam hukuman bunuh.Allah S.W.T menegaskan di dalam Al-Quran bahawasanya kafirlah bagi mereka yang berpaling daripada agama yang suci ini.Sebagaimana yang telah difirmankan Allah S.W.T di dalam Surah Al-Baqarah ayat 217;

"ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها

خا لدون"

Maksudnya:”Dan baransiapa daripada kamu yang berpaling daripada agamanya,lau ia mati pada hal ia tetap kafir maka gugurlah amalan-amalan mereka dan kekal mereka itu di dalam neraka Allah”

Disebut dalam hadith Rasulullah S.A.W menurut riwayat dari Ibnu Abbas iaitu;

"من بدل دينه فاقتلوه"

Maksudnya:”Bagi mereka yang telah menukar agama mereka diwajibkan ke atas mereka ini hukuman bunuh”.

Selain daripada hadith ini terdapat juga hadith Rasulullah S.A.W yang menunujukkan perintah bunuh ke atas mereka yang murtad.Ketika mana Rasulullah ingin mengutuskan Mu’az ke Yaman di mana dia telah di perintahkan supaya dipotong leher orang yang murtad lelaki atau perempuan setelah diadakan seruan kepada kedua-duanya.

Dosa orang-orang yang murtad adalah thabit dengan dengan nas-nas Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan.Dikuatkan lagi dengan hadit-hadith Rasulullah thabit melalui 2 orang sahabat Rasulullah S.A.W iaitu Ibnu Abbas dan Mu’az bin Jabal..Dengan demikian jumhur ulama’ menetapkan bahawa orang-orang murtad wajib dihukum bunuh samada lelaki mahupun perempuan.Mengenai bilakah orang yang murtad itu dibunuh,setengah pendapat mengatakan dibunuh dengan segera supaya tidak melambatkan hak Allah.Sebahagian pula menyatakan diberi tempuh selama tiga hari untuk ia bertaubat.Kebanyakan ulama’ menyetujui pendapat ini kerana ada juga kesempatan untuk ia kembali kepada kebenaran dengan penuh tanggungjawab.

Sahabat-sahabat yang diredhai Allah sekalian

Jika kita melihat dari sudut nas-nas yang telah dinyatakan melalui Al-Quran dan Sunnah jelaslah bahawa gejala murtad ini amat serius dipandangan islam.Maka islam mewajibkan hukuman bunuh keatas mereka-mereka ini.Tetapi sejauh manakah perlaksanaanya di Malaysia negaraku tercinta.Jika kita melihat segala ketentuan yang telah Allah gariskan kepada hamba-hambanya melalui beberapa masalah yang timbul adalah semata-semata untuk menyuburkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.Jika benar Islam Hadhari dengan prinsip pertamanya “Keimanan dan Ketakwaan kepada Ilahi”.Apakah perlaksanaan yang telah kamu laksanakan bagi mengaplikasikan prinsip Islam Hadhari.”Bagaimana penyakit shaksiah masyarakat dapat disembuhkan jika penawar yang cuba dihasilkan setanding dengan usaha merebakkan lagi penyakit tersebut”.Sahabat-sahabat yang amat ku sayangi fikir-fikirkanlah.Segala perubahannya adalah di tangan kita.Ayuhlah bangkit dari lenaanmu……….alzinki……….